Informațiile conținute în acest site web au doar scop informativ. Informațiile sunt furnizate de Carul cu Zestre și, deși ne străduim să menținem informațiile actualizate și corecte, nu facem nici o declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la integralitatea, acuratețea, fiabilitatea, adecvarea sau disponibilitatea în ceea ce privește site-ul web sau informațiile, produsele, serviciile sau graficele conexe conținute pe site în orice scop. Orice încredere pe care o depuneți de astfel de informații este, prin urmare, strict pe propria răspundere.

În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau daună, inclusiv fără limitare, pierderi sau daune directe sau indirecte, sau orice pierdere sau daună care rezultă din pierderea datelor sau a profiturilor rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui site web.

Prin intermediul acestui site web puteți ajunge la alte site-uri care nu sunt sub controlul Carul cu Zestre. Nu avem control asupra naturii, conținutului și disponibilității acestor site-uri. Includerea oricăror linkuri nu implică neapărat o recomandare sau susținere a opiniilor exprimate în cadrul acestora.

Se depun toate eforturile pentru a menține site-ul funcțional. Cu toate acestea, Carul cu Zestre nu își asumă responsabilitatea și nu va fi răspunzător pentru indisponibilitatea temporară a site-ului din cauza unor probleme tehnice aflate în afara controlului nostru.