Acest site și conținutul său este protejat de legea Drepturilor de Autor (Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe) și orice încercare de utilizare a conținutului acestuia (text sau fotografii) fără dreptul explicit al autorului va fi sancționată conform legii în vigoare.

Puteți printa sau descărca pe un hard disk local extrase numai pentru uz personal și necomercial.

Puteți copia conținutul pentru a fi transmis către terțe părți individuale pentru uz personal, dar numai dacă recunoașteți site-ul web ca sursă a materialului.

Nu puteți distribui sau exploata comercial conținutul decât cu permisiunea noastră scrisă și expresă. Nu îl puteți transmite sau stoca pe niciun alt site web sau altă formă de sistem de recuperare electronică.